IDC数据中心

 
   了凡科技至公司成立以来,一直致力于Switch+的IDC数据中心,依托先进的技术实践、完善的运维管理体系、全连接及机房灵活定制等为用户提供全方位的IDC增值服务。


IDC运维管理


                                       

                                      
DCIM管理体系输出

   


IT运维现场

    高度定制

    了凡科技在提供标准的IDC产品及服务的基础上,针对不同的市场和行业需求推出的定制化服务,包括机房、机柜、机柜区域、安防等方面的个性化定制,满足多元化的需求。
 

上一篇:大数据智慧运维
下一篇:容易销CRM
  • 首页
  • 产品中心
  • 电话
  • 关于我们